اتصالات استیل

اتصالات استیل

اتصالات استیل

فروش انواع اتصالات استیل

اتصالات استیل از نوع جوشی و دنده ای

اتصالات استیل الیاژهای مختلف ۳۰۴ ۳۱۶ ۳۲۱ ۳۱۰

اتصالات استیل با ردهای مختلف رده ۱۰ رده ۴۰ رده ۸۰ رده ۱۶۰

اتصالات استیل از قبیل زانویی سه راهی تبدیل بوشن مغزی چپقی سردنده

اتصالات استیل با برندهای مختلف تایوانی چینی اروپایی ایرانی

اتصالات استیل از سایز ۱/۴ تا ۳۲ اینچ موجود می باشد

برای دریافت بهترین قیمت و پیش فاکتور با ما در تماس باشید

۰۲۱۵۵۶۳۳۰۲۸

اتصالات استیل

اطلاعات در مورد اتصالات استیل

در این نوع اتصال یکی از لوله ها در داخل اتصالات دیگر قرار گرفته و دور تا دور آن با فلز جوش پر می شود. در این نوع اتصال انتهای لوله ها صاف ساخته می شود.در زیر شکلی از این نوع اتصال آمده است :

مهمترین SPEC در جوشکاری WELDING PROEDURE SPEC. یا همانWPS می باشد که بسته به نوع مواد , نوع جوشکاری مشخصات BEVEL ، شرایط پیش گرم کردن قبل از جوشکاری , مشخصات الکترود و… در آن موجود است.

در آماده سازی لبه و پروسه جوشکاری و عملیات جوشکاری , رعایت برخی از نکات الزامی است که در مدارک و استانداردها توضیح داده شده است.

در اینجا نمونه ای از این موارد آمده است :

  • در اتصالات Butt , شکل انتهای لوله (End Profile) برای لوله ها و اتصالات باید مطابق با استاندارد ASME B 16.25 باشد.
  • اگر ضخامت لوله کمتر از ۲۵ میلیمتر باشد, شکل انتهای لوله باید Single Bevel باشد.
  • در اتصالات Socket بین انتهای Socket و لوله فاصله ۳-۱ میلیمتر حفظ شود.اطلاعات بیشتر در استاندارد ASME B13.3 & ASME B31.1 موجود است.
  • حداقل ۲۰ میلیمتر از انتهای پخ شده لوله باید عاری از انواع آلودگیها باشد.
  • اگر سطوح خارجی دو لوله هم محور نشده باشند, جوشکار باید بین آنها را TEPERED نماید. این کار با زاویه ۳۰ درجه و بر اساس استاندارد ASME B31.3 صورت می گیرد.
  • از Tack Weld نباید برای هم محور نمودن لوله های Low Alloy یا High Alloy و لوله های غیر آهنی استفاده کرد و در عوض باید از یک تکه فلز هم جنس , جهت نگهداری لوله استفاده نمود.
  • در شرایطی که دما از ۱۰ درجه سانتیگراد پائینتر باشد , عملیات پیش گرمایش تا این دما صورت گیرد؛حتی اگر در WPS اشاره نشده باشد.

اتصالات استیل

اتصالات(Fitting) :

جهت انشعاب گيري ، تغيير مسير لوله ها , بستن خطوط , تغيير سايز لوله و… از اتصالات استفاده مي گردد.زانوئيها ,فلنج ها , کوپلينگ ها وانشعابات (Boss) جـــــــزو اتصالات به حساب مي آيند.بسته به نوع اتصال که لب به لب , ساکتي يا پيچي باشد نوع اتصالات نيز تفاوت مي کند. در ادامه انواع اتصالات را توضيح خواهيم داد.

برحسب نسبت فشار (Pressure Rating) خطوط, استانداردهاي متفاوتي براي اتصالات تعريف شده است بعنوان مثال استاندارد ASME B 16.9 براي انشعابات با کاربرد عمومي مناسب بوده و استاندارد ASME B 31 براي خطوط با فشار بالا تمهيداتي در نظر گرفته است.

در جدول زير دسته بندي اين استاندارد ها آمده است.

Liquid transportation systems for Hydrocarbons, Liquid Petroleum gas, …

ASME B31.4

Refrigeration piping

ASME B31.5

Power piping

ASME B31.1

Chemical plant & petroleum refinery piping

ASME B31.3

Gas transmission & Distribution piping Systems

ASME B31.8

زانوئيها (Elbows) :

جهت چرخش جريان به اندازه ۹۰ يا ۴۵ درجه از زانوئيها استفاده مي گردد. ولي علاوه بر اين اندازه ها در طراحي هاي خاص زانويي با درجه هاي غير متعارف و بصورت سفارشي نيز ساخته مي شود.

اتصالي که باعث برگشت ۱۸۰ درجه اي جريان مي شود «برگشت» يا Return مي نامند که به نوعي آنرا مي توان جزو زانوئيها طبقه بندي نمود.برگشت ها در ساخت کويل هاي مبدل هاي حرارتي و Vent مخازن مورد استفاده قرار مي گيرد.
زانوئي ۴۵ درجه

زانوئي ۹۰ درجه

برگشت

بسته به شعاع چرخش , دو نوع زانوئي ساخته و عرضه مي گردد که عبارتند از «شعاع بلند» و «شعاع کوتاه» (Long-Radius , Short Radius) . زانوئيهاي شعاع بلند با شعاع ۵/۱ برابر قطر نامي لوله و براي سايزهاي ۴/۳ به بالا و زانوئيهاي شعاع کوتاه با شعاع برابر قطر نامي لـــــوله مي باشند.استاندارد ASME B16.9 براي شعاع بلند و ASME B 16.28 براي شعاع کـــــوتاه اندازه هاي استاندارد را بيان نموده است. اندازه استاندارد هريک از انواع زانوئيها ضميمه اين گزارش آمده است. يک نوع از زانوهاي ۹۰ درجه ضمن تغيير جهت در مسير سايز لوله را نيز تغيير مي دهد که آن را «زانوي کاهنده» مي نامند.

سه راهي ها (Tees):

براي انشـــــعاب گيري از خطوط اصلي از سه راهي ها استفاده مي شود. انشعاب گرفته شده مي تواند هم داراي زاويه ۹۰ درجه باشد و هم مي تواند بصورت ۴۵ درجه از آن جــــدا شود. همچنين انشعاب گرفته شده مي تواند با قطري برابر قطر خط اصلي باشد و يا با قطري کمتري از قطر خط اصلي. درصورتي که انشعاب گرفته شده ۹۰ درجه باشد آنرا Straight Tee يا «سه راهي مستقيم» مي نامند .اگر قطر انشعاب گرفته شده کمتر از قــــطر خط اصلي باشد آنرا « سه راهي کاهنده» يا Reducing Tee مي نامند.نوع ديگري از سه راهي که کـــــاربرد خاص دارد Bullhead مي باشد که در آن قطر فــــــرعي از قطر اصلي بزرگتر است و به ندرت مــــــــورد استفاده قرار مي گيرد.در سه راهي هاي کاهنده قطر انشعاب نمي تواند کمتر از نصف قطر لوله اصلي باشد.
هنگاميکه بخواهيم دو لوله با قطرهاي متفاوت را به همديگر متصل نمائيم از REDUCER استفاده مي کنیم