لوله کربن استیل

لوله کربن استیل

لوله کربن استیل

ضخامتهای موجود لوله کربن استیل رده ۳۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۶۰

سایزهای موجود لوله کربن استیل از ۱/۴ تا ۵۶ اینچ

برندهای موجود لوله کربن استیل اروپایی روسی اکراینی چینی اهوای

لوله کربن استیل به صورت ۶ متری و در بعضی از سایزها ۱۲ متری هم موجود می باشد

الیاژهای موجود لوله کربن استیل  X60 X56 X52 X46 X42 a 106

برای دریافت بهترین قیمت و پیش فاکتور لوله کربن استیل با ما در تماس باشید

۰۲۱۵۵۶۳۳۰۲۸

 

اطلاعات در مورد لوله کربن استیل

براي مشخص كردن يك پايپ به مشخصات زير نياز است:

سايز(Size)/ضخامت ديواره(Wall thickness)/جنس/نوع توليد/آرايش انتهائي لوله(End Furnished Or End Preparation)/طول توليدي/ پوشش(Coating)/استاندارد

براي مشخص كردن سايز لوله از ساي ز اسمي لوله (Nominal Pipe Size (NPS)) استفاده مي شود كه در نقشه ها با NPS نشان داده مي شود اما در محاسبات از قطر خارجي (Outer Diameter (OD)) استفاده مي شود. از سايز "۱۴ به بالا OD و NPS يكسان مي باشند اما براي سايز كوچكتر از "۱۴، OD را كمي بيشتر ميگيرند

براي مشخص كردن سايز لوله از ساي ز اسمي لوله (Nominal Pipe Size (NPS)) استفاده مي شود كه در نقشه ها با NPS نشان داده مي شود اما در محاسبات از قطر خارجي (Outer Diameter (OD)) استفاده مي شود. از سايز "۱۴ به بالا OD و NPS يكسان مي باشند اما براي سايز كوچكتر از "۱۴، OD را كمي بيشتر ميگيرند

براي هر قطر يك سري رنج ضخامت توليدي وجود دارد. به عنوان مثال براي لولهاي با قطر نامي ۸ اينچ ضخامت هاي زير وجود دارد (اعداد بر حسب ميلي متر مي باشند).

۲٫۷۷, ۳٫۱۸, ۳٫۷۶, ۳٫۹۶, ۴٫۷۸, ۵٫۱۶, ۵٫۵۶, ۶٫۳۵, ۷٫۰۴, ۷٫۹۲, ۸٫۱۸, ۸٫۷۴, ۹٫۵۳, ۱۰٫۳۱, ۱۱٫۱۳, ۱۲٫۷۰,

۱۴٫۲۷, ۱۵٫۰۹, ۱۵٫۸۸, ۱۸٫۲۶, ۱۹٫۰۵, ۲۰٫۶۲, ۲۲٫۲۳, ۲۳٫۰۱, ۲۵٫۴۰

اما همه اين رنج ضخامتها هميشه وجود ندارد و فقط يك سري از آنها هستند كه نرم توليد بوده و هميشه وجوددارند كه به آنها اسكجول (Schedule) گفته مي شود.

XXS و XS و STD

۵،۱۰،۲۰، ۴۰ و ...

براي محاسبه حداقل ضخامت لوله ها مي توان از فرمول ساده زير استفاده نمود. براي محاسبه ضخامت مي توان به ASME B31.3 مراجعه نمود

ASTM مرجع انتخاب جنسهاي صنعتي مي باشد.

در ASTM شماره هايي كه با Aشروع مي شوند فلزات پايه آهني مي باشند.

با تغيير جزئي در خواص شيميايي و يا روشهاي تولي د كلاسهاي (Grade) مختلفي از هر جنس لوله توليد م يشود.

ASME B36.10m استاندارد لوله هاي فولادي بيدرز و جوشي مي باشد و ASME B36.19m استاندارد لولههاي فولادي ضد زنگ (Stainless Steel) ميباشد كه از ASTM عاريه مي گيرند.

API 5L استاندارد ديگري را براي لوله هاي كربن استيل تعريف مي كند كه خود اين استاندارد جنسها را مشخصمي كند.Grade هاي موجود در استاندارد API 5L به قرار زير مي باشد.

۱۰m استاندارد لوله هاي فولادي بيدرز و جوشي مي باشد و ASME B36.19m استاندارد لولههاي فولادي ضد زنگ (Stainless Steel) ميباشد كه از ASTM عاريه مي گيرند.

API 5L استاندارد ديگري را براي لوله هاي كربن استيل تعريف مي كند كه خود اين استاندارد جنسها را مشخصمي كند.Grade هاي موجود در استاندارد API 5L به قرار زير مي باشد.

Grade Yield Strength
A ۳۰۰۰۰ PSI
B ۳۵۰۰۰ PSI
X42 ۴۲۰۰۰ PSI
X46 ۴۶۰۰۰ PSI
X52 ۵۲۰۰۰ PSI
X56 ۵۶۰۰۰ PSI
X60 ۶۰۰۰۰ PSI
X65 ۶۵۰۰۰۰ PSI
X70 ۷۰۰۰۰ PSI
X80 ۸۰۰۰۰۰ PSI

همانطور كه واضح است، به طور مثال، كلاس X80 خيلي قويتر از كلاس B مي باشد. لذا ضخامت ديواره در X80 خيلي كمتر از كلاس B مي باشد و در نتيجه وزن پايپي با كلاس X80 خيلي كمتر از وزن پايپي با كلاس B مي باشد.

استاندارد توليد لوله بي درز را تا ۴۸ اينچ توصيه كرده است، اما سازندگان تا حدود ۳۲ اينچ توليد مي كنند. طراحبايستي تا حداكثر سايز ۲۰ اينچ از لوله بي درز استفاده كند. لذا در صورتي كه سايز از ۲۰ اينچ فراتر رود از لوله درزدار (جوشي)استفاده مي كنند.

بايد توجه داشت وقتي دما بالا رود استحكام درز جوش نسبت به بدنه كاهش مي يابد. همچنين درز جوش در مقابل خوردگي داراي مقاومت كمي مي باشد.