لوله بدون درز اهواز

لوله بدون درز اهواز - لوله - قیمت لوله - فروش لوله - انواع لوله - لوله بدون درز - لوله استیل - لوله درز دار - جنس لوله
Sending
User Review
0 (0 votes)

لوله بدون درز اهواز

فروش انواع لوله بدون درز اهواز در پایپ اتصال

لوله بدون درز اهواز در ردهای ۳۰  رده ۴۰ رده ۸۰

لوله بدون درز اهواز ۶ متری  لوله بدون درز اهواز۱۲ متری

سایزهای موجود لوله بدون درز اهواز از ۱/۲ تا ۴ اینچ

اطلاعات در مورد لوله سازی اهواز

با توجه به اهمیت ساخت و تولید لوله برای انتقال گاز، نفت و فرآورده های نفتی در صنعت نفت، تخمین تابع تولید لوله سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دراین راستا، شرکت لوله سازی اهواز که عمده ترین تولید

کننده لوله در ایران است، به عنوان موضوع پژوهش انتخاب و تابع تولید آن طی دوره ۱۳۵۸-۱۳۸۱ تخمین زده شد. برای این کار ابتدا، متغیرهای مورد مطالعه از نظر پایایی با آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته مورد آزمون قرار

گرفتند. سپس، با استفاده از روش های همجمعی انگل – گرنجر و یوهانسن الگوی تصحیح خطا برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد که در طول دوره مورد بررسی شکل تابع به صورت کاب – داگلاس است. سرعت تعدیل

الگو ۰٫۹۶ است. کشش نیروی کار ۰٫۵۸ و کشش سرمایه ۰٫۵۳ است. نتیجه آزمون والد نشان داد که بازده نسبت به مقیاس در لوله سازی اهواز فزاینده و برابر با ۱٫۱۱ است

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

× دریافت لیست قیمت محصولات