• شیر پروانه ایی گیربکسی
    مارس 25, 2020
    شیر پروانه ایی گیربکسی – شیرالات چدنی شیر پروانه ایی گیربکسی – پایپ اتصال – مزایای شیر پروانه ایی – قیمت شیر گیربکسی کالا سایز قیمت شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب درتمام سایز ها تماس بگیرید شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج گیربکسی فاراب درتمام سایز