بایگانی دسته‌ی: لرزه گیر آکاردئونی

لرزه گیر آکاردئونی جوشی

انواع لرزه گیر - قیمت لرزه گیر - فروش لره گیر

لرزه گیر آکاردئونی جوشی  قطعاتی برای جذب ارتعاش سیستم لوله کشی هستند. ارتعاشی که ممکن است ناشی از کار کردن تجهیزات دواری مانند پمپ، فن و … باشد و یا ناشی از انقباض و انبساط دمایی خط لوله و یا ناشی از زمین لرزه باشد. لرزه گیرهای آکاردئونی بر اساس جابجایی به ۳ دسته لرزه […]

لرزه گیر آکاردئونی دنده ایی

لرزه گیر فلزی دنده ای لرزه گیر آکاردئونی دنده ایی – پایپ اتصال – قیمت لرزه گیر آکاردئونی دنده ایی – فروش لرزه گیر لرزه گیرهای فلزی دنده‌ ای نوع دیگری از انواع لرزه گیرهای آکاردئونی هستند که معمولا برای استفاده در بخش‌هایی از موتورخانه مناسب می باشند. این نوع لرزه گیرها دارای اتصال رزوه […]

لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار

انواع لرزه گیر - قیمت لرزه گیر - فروش لره گیر

لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار – قیمت لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار – فروش لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار رزه گیرهای آکاردئونی قطعاتی برای جذب ارتعاش سیستم لوله کشی هستند. ارتعاشی که ممکن است ناشی از کار کردن تجهیزات دواری مانند پمپ، فن و … باشد و یا ناشی از انقباض و انبساط دمایی […]

لرزه گیر آکاردئونی

انواع لرزه گیر - قیمت لرزه گیر - فروش لره گیر

لرزه گیر آکاردئونی – پایپ اتصال – قیمت لرزه گیر آکاردئونی – فروش لرزه گیر آکاردئونی لرزه گیرهای آکاردئونی قطعاتی برای جذب ارتعاش سیستم لوله کشی هستند. ارتعاشی که ممکن است ناشی از کار کردن تجهیزات دواری مانند پمپ، فن و … باشد و یا ناشی از انقباض و انبساط دمایی خط لوله و یا […]

× دریافت لیست قیمت محصولات