بایگانی دسته‌ی: لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار

لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار

انواع لرزه گیر - قیمت لرزه گیر - فروش لره گیر

لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار – قیمت لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار – فروش لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار رزه گیرهای آکاردئونی قطعاتی برای جذب ارتعاش سیستم لوله کشی هستند. ارتعاشی که ممکن است ناشی از کار کردن تجهیزات دواری مانند پمپ، فن و … باشد و یا ناشی از انقباض و انبساط دمایی […]

× دریافت لیست قیمت محصولات