• لرز گیر لاستیکی ابی
    انواع لرزه گیر لرزه گیر لاستیکی چیست؟ لرز گیر لاستیکی ابی – پایپ اتصال – قیمت لرز گیر لاستیکی ابی – فروش لرز گیر لاستیکی ابی کاربرد: جذب لرزش و حرکات ناخواسته در خطوط لوله و داکتها تجهیزات دینامیکی موجود در خطوط لوله از جمله پمپ، کمپروسور، فن، توربین و …