بایگانی برچسب: جوشی

فلنج جوشی کور

فلنج جوشی کور فلنج جوشی کور که نام دیگر آن فلنج لوله کور نیز می [...]

فلنج جوشی ساکت ولد

فلنج جوشی ساکت ولد فلنج جوشی ساکت ولد  برای خطوط فشار بالا به کار می [...]

فلنج جوشی گلودار

  فلنج جوشی گلودار فلنج جوشی گلودار :از جمله فلنجهای پر مصرف در صنایع مختلف [...]