بایگانی برچسب: فلنج استیل 316

فلنج استیل

فلنج های استیل فلنج استیل يک برآمدگي، لبه يا لبه بيرون زده خارجي يا داخلي [...]